روز شنبه مورخ 18 اسفند سال 1397 جناب آقای دکتر پورکاظمی، ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با هیئت همراه، آقای دکتر حافظیه رئیس بخش آبزی پروری موسسه، سرکار خانم دکتر خدامی رئیس بخش امور هماهنگی پژوهشی موسسه، طی بازدیدی از راه اندازی گارگاه تکثیر و پرورش آبزیان مجموعه مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور-چابهار و بخش های مختلف پژوهشی و پشتیبانی، نشستی با پرسنل مرکز در سالن اجتماعات همراه با ارائه عملکرد، برنامه های اولویت دار سال 98 و مسائل و مشکلات موجود از سوی رئیس مرکز داشتند. در این نشست به پاس 30 سال خدمت صادقانه از 4 تن از همکاران بازنشسته در سال جاری با اهدا لوح نیز تقدیر و تشکر بعمل آمده است. نشست با همکاران بخش آبزی پروری اداره کل شیلات استان، جهت انجام پروژه مشترک (50 % به 50%) پرورش سی باس آسیایی در استخرهای خاکی از دیگر برنامه های این سفر بوده است، که پیش نویس قرار داد انجام کار تهیه گردیده است. همچنین، در روز بعد یکشنبه 19 اسفند سال 97، به همراه اعضای کارگروه ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مجموعه کارخانجات ساحل صید و آرمان جنوب در شهرک صنعتی کنارک و چابهار، واحدهای تولیدی "تحفه"، نیز در طی این سفر بازدید بعمل آمده است، که درحین بازدید نشستی با مجموعه مدیریت این واحد تولید پیرامون موضوعات مرتبط صورت گرفته است. در پایان این نشست، ریاست محترم موسسه جناب آقای دکتر پورکاظمی ضمن تقدیر و تشکر از حمات مجموعه مرکز تحقیقاتی شیلاتی آبهای دور-پابهار نکاتی را در خصوص توجه بیشتر مرکز به فعالیت های آبزی پروری پرداختند، که پیشنهادات در قالب ارائه برنامه تکثیر و پرورش خیار دریایی، بازسازی ذخائر شاه میگو، ارائه برنامه تکثیرکفال خاکستری و برنامه اثر بخشی پرورش میگو وانومی در استخرای خاکی سایت گواتر ارائه شده است.