موضوع گزارش : مدیریت صید بهینه آبزیان در استان سیستان و بلوچستان" در چابهار
تاريخ :     02/07/1398  زمان : 14-9
به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات شيلات آبهای دور-چابهارهفته انتقال یافته های علمی  با عنوان" مدیریت صید بهینه آبزیان در استان سیستان و بلوچستان"با حضور آقای دکتر سیستانی مدیرکل محترم شیلات استان، جناب آقای دکتر تقوی مشاور محترم موسسه، آقای دکترحسینی رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور-چابهار، آقای مهندس دائمی معاون محترم صید وصیادی شیلات استان، جمعی از محققین دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، کارشناسان مرکز تحقیقات و اداره کل شیلات، نماینده اتحادیه تعاونی های صیادی،مدیران بنادر صیادی و نیز جمعی از بهره برداران جامعه صیادی در روز سه شنبه 2 مهر ماه 1398 توسط مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور-چابهار و با مشارکت اداره کل شیلات استان  در سالن اجتماعات اداره کل برگزار شد. در برنامه انتقال یافته های فوق  5 موضوع با عناوین:
1) مشارکت صیادان درمدیریت صید و صیادی توسط آقای دکتر تقوی
2) تحلیل روند تغییرات صید و صیادی تون ماهیان توسط اقای دکتر حسینی
3) تحلیل وضعیت ذخایر آبزیان کفزی و اعمال محدودیتهای صید با هدف برداشت بهینه توسط اقای دکتر هاشمی، از مرکز تحقیقات شیلات
4) اقدامات انجام شده در خصوص افزایش بهره وری صید به روش لانگ لاین درآبهای ایران توسط آقای مهندس مرادی، از کارشناسان معاونت صید سازمان شیلات ایران و
5)بررسی وضعیت ذخایر شاه میگو خاردار و راه کارهای مناسب برداشت توسط اقای مهندس آژنگ، از مرکز تحقیقات شیلات ارائه شده است.
  پس از ارائه هر یک از موضوعات ذکر شده دیدگاه های مختلف از سوی مدیران، محققین، کارشناسان و بهره بردارن مطرح و مورد تبادل نظر قرارگرفت. همچنین، مشارکت صیادان در تصمصیم سازهای مدیریتی و نیز انجام هر گونه فعالیت های تحقیقاتی در اینده مورد تاکید قرار گرفته است. در پایان، پس از جمع بندی مطالب تاکید شده است کهبه منظور بالابردن سطح آکاهی بهره بردارن  جامعه صیادی، مشارکت آنها در مدیریت ذخائر و نیز به منظور استفاده بخش اجرا از نتایج تحقیقات برگزاری این نوع برنامه ها تداوم داشته باشد.