به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور-چابهار، دراین جلسه که با حضور مهندس شهلی بر، مدیرکل شیلات استان، دکتر حسینی رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار، دکتر میرلاشاری رئیس اداره دامپزشکی شهرستان چابهار و مهندس جهان تیغ رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و همچنین کارشناسان و پرورش دهندگان سایت پرورش میگو گواتر برگزار شد، در این نشست مسایل و مشکلات پرورش دهندگان مطرح و تمهیدات لازم جهت لایروبی کانال های آبرسان و تامین آب لازم برای استخرهای پرورشی در فاز 1 و تامین برق برای برخی استخرهای پرورشی فاز 3 اتخاذ گردید. در بخشی از این جلسه کارگروه، نتایج پرورش ماهی سی باس در استخرهای خاکی در سایت گواتر که با مشارکت اداره کل شیلات و مرکز تحقیقات در سال 1398 بمدت 200 روز انجام گرفته است، توسط مرکز تحقیقات ارائه گردید. با توجه به نتایج خوب پرورش ماهی سی باس در استخرهای خاکی در سایت گواتر مقرر گردید برای دوره جدید پرورش علاوه بر توسعه محدود پرورش این گونه در منطقه، بازاریابی برای فروش داخلی و خارجی بطور جدی پیگیری گردد.