به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات شيلات آبهای دور-چابهار، پیرو هماهنگی قبلی، جلسه گزارش مدیریتی گشت تحقیقاتی برآورد توده کفزیان در دریای عمان، حوزه آبهای استان سیستان و بلوچستان توسط کشتی تحقیقاتی فردوس ۱ در حضور معاونت محترم صیادی شیلات استان و همکاران شیلاتی اداره کل استان، مجموعه محترم اتحادیه تعاونی های صیادی و جامعه محترم صیادی منطقه در محل مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور-چابهار در روز چهارشنبه مورخ 1398/10/25 برگزار شد و نتایج کاربردی ارائه گشته است.
در این نشست پس ازخوش آمد گویی دکتر حسینی رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور و اعلام ضرورت اجرای گشت تحقیقاتی برای دستیابی به برنامه ریزی مناسب بخش اجرا، دکتر میرزایی، مجری پروژه "برآورد ذخایر کفزیان دریای عمان" نتایج گشت تحقیقاتی سال 1398را برای حاضرین در جلسه ارائه نمود و با نتایج سالهای گذشته مورد بررسی قرار داد. بر اساس نتایج ارائه شده که نشان دهنده فشار صیادی بر ذخائر آبزیان کفزی در مناطق کم عمق می باشد، چندین پیشنهاد عملی و کاربردی از جمله شناسایی زیستگاه های مهم شیلاتی و اعمال مدیریت ماهیگیری با حساسیت بیشتری در این مناطق، ممنوعیت بکارگیری از ابزار صید غیر مجاز در بخش صید سنتی، لازم ‌الاجرا کردن ممنوعیت زمانی صید برای گونه های مهم اقتصادی، به منظور حفظ و پایداری ذخایر ارائه شد که مورد موافقت بخش اجرا و جامعه صیادی قرار گرفته و مقرر شد برای اجرایی شدن در جلسه کمیته مدیریت صید شیلات استان بطور خاص مورد بررسی قرار گیرد.