به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار، دوره آموزشی مدیریت تغذیه میگو در سیستم نیمه متراکم با همکاری مرکز تحقیقات شیلات آبهای دور چابهار، معاونت آبزی پروری شیلات استان، مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بلوچستان و دامپزشکی چابهار در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۴در مرکز آموزش گواتر برای کارشناسان و بهره برداران سایت برگزار و آقای دکتر اژدری رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهاردر زمینه مدیریت غذا و کیفیت غذا و انبارداری و همچنین کنترل عناصر غذایی توضیحات مبسوطی را برای شرکت کنندگان ارایه نمودند.در پایان به سوالات شرکت کنندگان نیز پاسخ داده شد و با توجه به استقبال کارشناسان مقرر گردید که این دوره ها بصورت هفتگی برگزار شود.