به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار، در تاریخ 30 مهر ماه 1399 در یک اقدام مشترک مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار با بنیاد غیر دولتی یاران عشق نمونه برداری جهت آنالیز پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و میکروبی از آب هوتک های بخش تلنگ از توابع شهرستان دشتیاری انجام پذیرفت. علاوه بر فاکتورهای فیزیکی و شیمایی آب، بار میکروبی آب از نظر حضور و شمارش کلی فرم های موجود در آب و کلی فرم مدفوعی مبنای قضاوت در مورد تعیین قابلیت شرب آنها از نقطه نظر بیولوژیکی می باشد و اصولا آبی که به مصرف می رسد باید عاری از میکروارگانیسم های بیماری زای باشد و بررسی می تواند بیانگر بار آلودگی آب مصرفی باشدکه در تصفیه آن تعیین کننده است. در آزمایش حاضر هوتک های مورد استفاده در 5 منطقه واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان که به مصرف اهالی روستای شدیگ، کوتیرو، دک، حاجی بازار و شیر محمد بازار می رسد مورد بررسی باکتریولوژیکی قرار گرفت و نتایج حاکی از بار آلودگی بالای کلیفرمی در بیشتر هوتک ها بود. همچنین از لحاظ پارامترهای فیزیکی و شیمیایی میزان سختی کل، کلسیم، منیزیم ، کدورت، رنگ و در برخی نیترات ، فسفات و نیتریت بالاتر از محدوده استاندارد 1053 آب شرب گزارش گردید . لازم به ذکر است هوتگ ها قابلیت و نقش مهمی در جمع آوری آب دارند واز آن به عنوان یكی از راه های مواجهه با كمبود و محدودیت منابع آب و در نتیجه توسعه روستایی منطقه یاد می شود.این اطلاعات در مدیریت تصفیه آب این هوتک ها به منظور تعیین میزان ماده ضدعفونی کننده و نحوه فیلتراسیون تعیین کننده است.

• هوتک که به گودالی مصنوعی و یا طبیعی بزرگ برای ذخیره آب حاصل از بارندگی‌ها گفته می شود و در زبان بلوچی در منطقه بلوچستان به هوتِگ مشهور است، یک نوع سامانه سنتی برای مهار، کنترل و بهره برداری از سیلاب و از راه‌های متداول تامین آب محسوب می شود. حجم مخزن هوتگ معمولاً بین 10 تا 20 هزار مترمكعب بوده و تغذیه آن از طریق دروازه یا كانال آبرسان صرفا از سیلاب ها صورت می گیرد. متأسفانه منبع تأمین آب مردم بسیاری از روستاهای جنوب سیستان  سیستان و بلوچستان که از بی‌آبی رنج می‌برند هوتک و چاله‌های آب ناشی از باران است.