به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار در آبانماه  99  آقای اشکان اژدری ریاست محترم مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار،ضمن استقبال از حضور سرمایه گذاران توانمند و با ایده های نوین، درپرورش ریز جلبک و تاثیر آن در امنیت و اشتغال منطقه افزود: مرکز تحقیقات شیلات آبهای دور چابهار جهت هر گونه همکاری در اين زمينه اعلام آمادگی می کند.
خانم دکتر امینی رئیس بخش اکولوژی ضمن معرفی ظرفیت ها و پتانسیل ها کشت و پرورش گونه ریز جلبک بومی دونالیلا به عنوان دستاورد پروژه تحقیقاتی مرکزگفت:
مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار فاز تولید آزمایشگاهی را به اتمام رسانده و آماده همکاری با سرمایه گذاران در زمینه تولید انبوه می باشد.

در پایان سرمایه گذار مهمان آقای ملکیان نیز برنامه ها و اهداف خود جهت سرمایه گذاری در حوزه پرورش جلبک را تشریح کرده و فرمودند پس از جمع بندی موارد را جهت پیگیری های
بعدی به اين مرکز اعلام می کند.