به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار، آقای دکتر گل محمدی مدیر کل محترم دفتر منابع انسانی و نوسازی ، آقای مهندس اکبرپور رییس محترم اداره جذب اعضای هییت علمی سازمان تات و اقای مهندس آذینی مدیرمحترم امور اداری و پشتیبانی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ضمن بررسی پرونده های پرسنلی و وضعیت اموراداری مرکز از ظرفیت های پژوهشی_ آزمایشگاهی و کارگاه آبزی پروری مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهاردر تاریخ 26 و 27 بهمن ماه سال 99 بازدید نمودند. همچنین در جلسه عمومی با پرسنل مرکز به سوال های اداری آنان پاسخ داده و مقرارت اداری و بخشنامه ها ی جاری را برای آشنایی بیشتر همکاران تشریح نمودند.