به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار، این نشست تخصصی با میزبانی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، پژوهشکده میگو کشور و گروه تولیدی 21 بیضاء و مشارکت حداکثری مزرعه پرورش دهندگان میگو با لحاظ پروتکل های بهداشتی پیشگیری از کرونا در سالن جلسات این مرکز و همزمان از طریق کانال وب کنفرانس اختصاصی پژوهشکده میگوی کشور برگزار شد.
در ابتدا دکتر اشکان اژدری، رییس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور به بیان اهمیت مدیریت کاربردی آماده سازی مزارع پرورش میگو پرداخته و راه حل هایی اقتصادی و همسو با محیط زیست به
منظور برطرف کردن مشکلات در هنگام آماده سازی مزارع ارایه کردند.در ادامه دکتر یگانه در رابطه با اهمیت پروبیوتیک ها و استفاده از آنها به منظور افزایش سود اقتصادی مزارع پرورش میگو صحبت کردند.در نهایت دکتر پذیر مطالبی پیرامون اهمیت مدیریت بهداشتی و امنیت زیستی مراکز تکثیر و مولد سازی میگو ذکر کرده و به برنامه ملی راهبردی کنترل بیماری لکه سفید در کشور اشاره کردند.در پایان مدرسین و مدیر عامل شرکت ۲۱ بیضابه سوالات مطرح شده توسط حاضرین در جلسه و شرکت کنندگان مجازی پاسخ دادند.