به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقاتی شیلاتی آبهای دور چابهار، به درخواست مدیریت کارگاه تکثیر اژدرماهی مکران، آقای مهندس سلیم جدگال از محققین معین این مرکز در تاریخ 18 فروردین سال جاری با حضوردر محل مورد نظر نسبت به بیان توصیه های فنی جهت بهبود و ارتقای کیفیت تولید ریز جلبک کتوسروس که به عنوان غذای آغازین در تولید لارو میگو مورد استفاده قرار می گیرد، اقدام نمود. همچنین به منظور پیشگیری از مشکلات احتمالی تولید انبوه فیتوپلانکتونی توصیه های لازم را جهت تریتمنت کردن آب و اصلاح ترکیبات مورد استفاده در محیط کشت به کارشناس مستقر در کارگاه ارائه نمود.