به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار، یادداشت علمی دکتر فریدون عوفی، عضو هیات علمی موسسه، به مناسبت روز جهانی مهاجرت ماهیان منتشر شد. برای مطالعه کامل این یادداشت اینجا کلیک کنید.