به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور- چابهار، در تاریخ 31 خرداد ماه سال 1400 ریاست محترم مرکز به همراه رئیس محترم بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر و مجری طرح ارزیابی ذخایر صدف حلزونی پیروی هماهنگی قبلی و به در خواست شیلات استان به عنوان ناظر قرارداد فی مابین مرکز و اتحادیه تعاونی های صیادی چابهار جلسه ای در دفتر شرکت میثاق بحر با حضور همکاران معاونت صید شیلات، مدیر عامل اتحادیه و مدیران و نمایندگان شرکت همکار طرح (5 شرکت) برگزار گردید. اقای مهندس آئین افروز با مطرح نمودن شرایط خاص منطقه از لحاظ وضعیت کرونایی و شروع فصل مانسون تاخیردر همکاری شرکت ها  از شروع سال جدید را توجیه کرده و خبرهمکاری بیشتر تا پایان قرارداد و موافقت با تمدید زمانی را اعلام نمودند. اقای دکتر هاشمی ضمن ارایه گزارشی کوتاه موارد مورد نیاز همکاری را مطرح و تاکید کردند تمامی اطلاعات سال های قبل شامل میزان صید و .... در اختیار ایشان قرار گرفته و معرفی صیاد همکار بعد از دوره مانسون صورت پذیرد. در پایان مدیر عامل اتحادیه صیادی از همکاری فنی و ترویجی مرکز تحقیقات در یک سال گذشته تشکر کرده و خواستار تداوم جلسات مشترک در موضوعات مختلف صید و صیادی شدند.