به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور-چابهار، در تاریخ 31 تیر سال 1400مصادف با 23 جولای، اقای دکتر اشکان اژدری رئیس مرکز   ضمن شرکت در سمپوزیوم بین المللی بهداشت حیوانات که به صورت تخصصی در مورد آبزیان بود و با میزبانی دانشگاه پورتو   (Porto) در کشور پرتغال بصورت مجاری برگزار شد به ارایه مقاله خود با موضوع زیر به صورت سخنرانی در پانل چهارم این سمپوزیوم پرداختند.

Investigation on protective effect of virulent isolate of Vibrio harveyi isolates from Cultured Asian seabass (Lates calcarifer) 

 شایان ذکر است در این سمپوزیوم در مجموع چهار پانل با چهار سخنران کلیدی و هر پنل با ارایه 5 مقاله بصورت سخنرانی در یک روز انجام شد.ایمن سازی با افزودنیهای تغذیه ای و مکمل ها بخصوص اسید امینه تریپتوفان و واکسیناسیون با تاکید بر رفع چالش های  واکسن خوراکی با استفاده از پروبیوتیک های نوترکیب مهمترین موارد مطروحه در این سمپوزیوم بود.

دسترسی به سایت سمپو.زیوم و فایل چکیده مقالات :

https://www2.ciimar.up.pt/events.php?id=245