به گزارش روابط عمومی  مرکز در تاریخ 1400/6/9، در رویداد بین المللی "جلبک و دستاوردهای جدید خالص سازی جداسازی و تولید صنعتی " که ستاد توسعه زیست فناوری از طریق کارگزار بین الملل خود و با همکاری خانه نوآوری و فناوری ایران چین و کنسولگری ایران در شهر  شانگهای اقدام به برگزاری نمود اقای دکتر اژدری رئیس مرکز در پنل سایت گذاری و قوانین و مقررات در معرفی موسسات علمی و فناوری در حوزه جلبک  با ارایه  سخنرانی  به معرفی  مرکز پرداخته و فرصت های پژوهشی و همکاری مشترک را مطرح نمودند.  
اهداف برگزاری رویداد:
تولید مشترک در اسکیل صنعتی
تکنولوژی های جدید استخراج  (for Omega 3, β carotene, and Astaxanthin production)
تولید زیست توده  (Eucheuma spinosum, Eucheuma cottonii, Chondrus cripus, Gelidium spicie)
تجهیزات
توسعه سویه های صنعتی