به گزارش روابط عمومی مرکز، به مناسبت سالگرد هفده شهریور 1357 روزی که ده‌ها هزار نفر از برادران و خواهران مسلمان و متعهد در میدان شهدا (ژاله) توسط عمال رژیم پهلوی به خاک و خون کشیده شدند و به منظور بزرگداشت این روز تاریخی بزرگ و یاد و خاطره شهدای مرکز و تلطیف روحیه همکاران بعد از غم سنگین از دست دادن همکار ارزشی مرحوم دکتر جهانبخشی، همکاران مرکز با کاشت گل و نهال درختان مثمر گرمسیری در محوطه اداری مرکز با حضور رئیس مرکز یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند.