برگزاری جلسه دفاعیه پروژه مطالعه عوامل زیستی و اکولوژیکی موثر در مزارع پرورش میگو گواتر و ارایه راهکارهای مدیریتی که با مجریگری مرحوم دکتر عبدالرضا جهانبخش پایان یافته بود در تاریخ 1400/7/3 و با حضور داوران آقایان دکتر وحید یگانه و دکتر کیومرث روحانی و خانم دکتر پریا اکبری به صورت آنلاین برگزار گردید. در این جلسه ابتدا دکتر اژدری رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم دکتر جهانبخشی اطلاعاتی را در مورد پروژه مذکور و نحوه انجام آن ارائه نمودند. در ادامه مسئول محترم بخش آبزی پروری به عنوان یکی از همکاران اصلی این پروژه آن را ارائه و به بیان اهداف و نتایج این پروژه پرداختند. در پایان داوران نظرات اصلاحی خود را اعلام نموده تا در گزارش نهایی اعمال گردد. در پایان، جلسه با ذکر فاتحه به روح دکتر جهانبخشی پایان یافت