به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، «محمود بهمنی» درباره شروع گشت تحقیقاتی بررسی وضعیت ذخایر کف‌زی در آب‌های استان سیستان و بلوچستان منطقه چابهار که تحت عنوان شروع مجدد صید ترال کف مطرح شد، افزود: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور براساس اساسنامه خود وظیفه تحقیق و بررسی درباره حیات گونه‌های مختلف (اعم از جانوری و گیاهی)، تحقیق و بررسی درباره میزان ذخایر، تعیین زمان و مکان مناسب صید و بهره‌برداری اصولی و منطقی از منابع آبزی، تحقیق و بررسی درباره ادوات و آلات صید و شناورهای صیادی، معرفی مناسب ترین روش استفاده از آن‌ها، تحقیق درباره روش‌های تکثیر و پرورش آبزیان واجد ارزش شیلاتی را برعهده دارد. ادامه مطلب