به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور به مناسبت " روز دریانوردی" اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در مورخه 1400/7/21 به تقدیر از دریانوردان نمونه آن اداره کل، سایر اداره ها، نهادها، ارگان ها و شرکت های مرتبط دریایی با معرفی افراد نمونه توسط آن ادارات و ارگان ها اقدام نمود. در این مراسم برخی از همکاران از طرف مرکز معاونت پژوهشی شرکت نمودند، آقای ستار مهدی نژاد همکار بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر مرکز که به پاس زحمات و تلاش های انجام شده توسط ایشان در گشت های دریایی سالانه ارزیابی ذخایر و اقدامات ترویجی روشهای نوین صید، توسط شناور تحقیقاتی فردوس یک1 فعالیت دریانوردی داشتند، با دریافت لوح تقدیر از آن اداره کل و هدیه از طرف مرکز مورد تقدیر قرار گرفتند.