به دلیل تنوع اقلیمی در کشور ما تنوع بسیار وسیعی درگستره گیاهان و جانوران و میکرارگانیسم های آن دیده می شود. سواحل دریای عمان در استان سیستان بلوچستان و تالاب های ساحلی آن یکی از اکوسیستم های ویژه و منحصر بفرد کشور ما است. در این تالاب های ساحلی میکروارگانیسم های شورپسند زیادی زیست می کنند که بسیاری از آنها تاکنون ناشناخته باقی مانده اند. از آنجا که ذخایر ژنتیکی هر کشور گنجینه های ارزشمندی هستندکه بایستی در خدمت نیازهای مردم آن جامعه قرار گیرند. شناخت ذخایر میکروارگانیسم ها و بهره برداری از آنها در راستای تولید مواد غذایی، دارو و همچنین حذف آلودگی های محیطی ارزش بالایی دارد. محققان مرکز تحقیقات آب های دور چابهار در پی شناسایی سویه های ناشناخته از ریزجلبک های سواحل چابهار در دریای عمان می باشند. نتایج آخرین یافته های شناسایی و ثبت ژن سویه  .Cyanothece sp می باشد. این سویه پس از شناسایی موروفولوژیکی و توالی یابی مولکولی و ثبت توالی ژن در سایت NCBI به عنوان یک ذخیره ارزشمند به بانک میکروارگانیسم‌های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با شماره دسترسی IBRC-M50155 اهدا شد. در ادامه این راه خانم دکتر زهرا امینی خوئی عضو هیات علمی و همکارانشان در این مرکز در طی انجام پروژه ای به دنبال دستیابی به دانش فنی تولید انبوه این سویه با ارزش بومی می باشند. با توجه به خصوصیات زیستی این ریزجلبک که توانایی رشد و تکثیر در محیط های بسیار شور را دارد به نظر می رسد که کاندید بسیار مناسبی برای تولید صنعتی در کشور ما باشد. همچنین این ریزجلبک شورپسند به دلیل توان تولید مقادیر قابل توجهی از رنگدانه های تجاری مانند فیکوسیانین و ترکیبات اگزوپلی‌ساکاریدی اهمیت زیستی فوق العاده ای دارد.