به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، در تاریخ 1400/09/14، خانم دکتر میربخش، رئیس بخش زیست فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از مرکز بازدید کرده و ضمن انجام عملیات آزمایشگاهی مرتبط با نمونه برداری انجام شده، در راستای اجرای پروژه تحقیقاتی با عنوان "دستيابی به دانش فنی توليد بهبود دهنده زيستی لجن (خاك سياه) استخرهای پرورش ميگو" در آزمایشگاه بهداشت و بیماریهای آبزیان _ بخش آبزی پروری مرکز و همچنین از اسکله های صیادی و بررسی وضعیت تخلیه تون ماهیان توسط شناورهای لنج برودتی و یخی و مرکز بسته بندی و فرآوری صدف حلزونی بابیلون اسپیرا با همراهی آقای دکتر هاشمی رئیس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر مرکز و مجری پروژه های و مجری طرح های مصوب ارزیابی ذخایر صدف و زیست سنجی تون ماهیان بازدید نمودند. همچنین با هدف بررسی وضعیت پروژهای مصوب و فعالیت های پژوهشی جاری و مشکلات اجرایی در مرتبط با بخش  زیست فناوری مؤسسه در حوزه ریز جلبک، از فایکولب، کارگاه آبزی پروری بازدید و با خانم دکتر امینی رئیس بخش بوم شناسی مرکز و مجری پروژه های ریز جلبک و کارشناسان تخصصی بخش، بحث و تبادل نظر نموده و رهنمود های لازم را مبذول فرمودند.