به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات آبهای دور- چابهار، وبینار آموزشی " بررسی صید تون ماهیان در ایران و جهان، فرآوری تون ماهیان، چشم انداز و چالش ها " با همکاری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (در قالب تفاهم نامه همکاری) و اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 16 آذرماه از ساعت 9 الی 11 برگزار شد.
در ابتدای جلسه خانم دکتر پور عاشوری از گروه شیلات (فرآوری آبزیان) دانشگاه گرگان، در خصوص اهمیت تون ماهیان و نقش فرآوری در ارتقاء ارزش افروده محصولات شیلاتی توضیحاتی دادند. سپس دکترسید احمدرضا هاشمی (عضو هیئت علمی مرکز تحیقات شیلاتی آب های دور) به بررسی میزان صید و تجارت تون ماهیان در ایران و جهان پرداخته و به بازارهای بزرگ تون ماهیان در جهان اشاره نموده و بر اهمیت نقش تون ماهیان در ارزی آوری برای کشور تاکید داشت. در ادامه دکتر یوسف اریش از اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان به تاریخچه کنسرو سازی  پرداخته و از اهمیت فرآوری تون ماهیان در راستای گسترش بهره برداری پایدار مطالبی را عنوان نمود. در پایان مهندس حمیدرضا مرادی (فعال بخش خصوصی) از تجربه و فعالیت این بخش تأثیر گذار در کشور سخن گفت و سخنرانان به سؤالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.