به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار؛ بر اساس برنامه ریزی قبلی به مناسبت هفته پژوهش با همکاری پارک علم و فناوری، تور فناورانه، بازدید از فعالیت های صنایع شیلاتی در تاریخ 1400/09/25 با حضور مدرس دوره آقای مهندس آژنگ رئیس بخش آبزی پروری تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار و تعدادی از علاقمندان برگزار گردید. در این برنامه از کارخانه آرمان جنوب (که در زمینه عمل آوری و بسته بندی آبزیان فعایت دارد)، کارخانه توربافی ماهوربافان (که در زمینه تولید نخ و تورهای صیادی فعال می باشد)، کارگاه تکثیر آبزی پرور چابهار (که به تولید پست لارو میگو و همچنین پرورش میگو فعالیت دارد)  و کارخانه عمل آوری بندر و دریا (که در زمینه عمل آوری آبزیان غیر ماکول فعالیت دارد)، بازدید به عمل آمد و همچنین هریک از این مسئولین مراکز مربوطه و راهنمایان تور توضیحاتی را در خصوص فعالیت ها ارائه دادند.