به گزارش روابط عمومی مرکز، نشست تخصصی تون ماهیان با حضور پژوهشگران، نمایندگان جامعه صیادی و صیادان مروج روشهای نوین صید شیلات، نماینده سندیکای کنسرو ماهیان تون و فعالین صنعت کنسرو سازی در قالب سخنرانی های تخصصی در دو پانل تخصصی صید و بهره برداری پایدار و فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش در مورخ 1400/09/24 به صورت حضوری و مجازی با حدود 100 شرکت کننده برگزار گردید. جلسه با فرمایش های جناب آقایی دکتر اشکان اژدری (رئیس محترم مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار)، با تأکید بر تلاش و هم افزایی در خصوص این ذخیره ارزشمند شیلاتی کشور به ویژه صید پایدار و مسئولانه و تکمیل زنجیره ارزش شروع گردید. در ادامه سخنرانان با ارائه موضوعات تخصصی ایراد سخنرانی داشتند. با توجه به همکاری های سازمان یونیدو (UNIDO)، در سیستان و بلوچستان در خصوص زنجیره ارزش تون ماهیان، یکی از موضوعات اصلی در پانل دوم، سخنرانی مجری پروژه یونیدو بود که به سمع و نظر حاضرین و مدعوین رسید. همچنین مقرر گردید کمیته تخصصی تون ماهیان با حضور صاحب نظران حوزه پژوهشی و اجرایی، جامعه صیادی و صنایع کنسرو سازی تشکیل گردد که موضوعات تعیین اولویت های پژوهشی در خصوص تون ماهیان، ترویج دستاورها و تهیه اطلس تون ماهیان و برگزاری دوره های آموزشی و ایجاد زمینه همکاری نزدیک بین پژوهشگر، صیاد و بهره بردار جهت مستند سازی به منظور رهگیری محصولات شیلاتی، فرآوری و برندسازی مورد تأکید واقع شد.