به گزارش روابط عمومی مرکز، جلسه عمومی با حضور کارکنان و اعضای هیئت علمی به مناسبت هفته پژوهش و به منظور هماهنگی های بیشتر و اجرای برنامه های پیش رو به خصوص ارتقاء آزمایشگاه ها و پیشرفت پروژه ها در تاریخ 1400/09/29 برگزار گردید. در این نشست ابتدا رئیس مرکز جناب آقای دکتر اشکان اژدری ضمن عرض خیرمقدم، و تبریک به مناسبت هفته پژوهش و زنده نگه داشتن یاد و خاطره همکاری ارزشمند مرحوم دکتر جهانبخشی و انتخاب دستاورد نمونه مرکز توسط جناب دکتر احمد رضا هاشمی و تکنسین برتر آقای منصور کریمی به موضوعات داخلی مرکز و شرایط و پیشرفت پروژه ها و تجهیز آزمایشگاه ها و روند اجرایی امور اداری بیاناتی را ایراد فرمودند. سپس بقیه کارکنان و اعضای هیئت علمی به موضوعات تخصصی هر بخش و ارائه برنامه های مربوطه پرداختند. همچنین مقرر گردید با توجه به شرایط خاص کشور همکاران با سعه صدر، امید و تلاش امور و پژوهش را دنبال نمایند و  هماهنگی های لازم را با واحد پشتیبانی و اداری داشته باشند. در پایان دکتر اژدری بر جذب اعتبار خاص و اجرای پروژه های درآمدزایی بخصوص همکاری با شرکت های دانش بنیان بر اجرای پروژه های مستقل نیز تأکید کردند. همچنین مقرر گردید به پاس زحمات پژوهشی دکتر جهانبخشی به عنوان پژوهشگر برتر مرکز قدردانی گردد.