به گزارش روابط عمومی مرکز، بعد از عرض خیر مقدم و صحبت های آغازین پیرامون موضوع جلسه توسط دکتر اشکان اژدری، ریاست محترم مرکز، آقای دکتر امین راد کارشناس زیست بوم های دریایی مرکز ضمن بیان کلیاتی در خصوص ارزش و اهمیت زیست بوم های مرجانی، نسبت به تجزیه و تحلیل آخرین تصاویر ویدیویی و ترانسکتهای پژوهشی برداشت شده از زیست بوم مرجانی منطقه ی مورد مطالعه که در سال 1391 با همکاری سازمانها و نهادهای دریایی انجام گردیده بود، پرداختند. در گزارش علی رغم وجود استرس های محیطی و فیزیکی به سازش پذیری و رشد کلونی های مرجانی اشاره گردید که می تواند معرف وجود گونه های مرجانی بسیار مقاوم در برابر شرایط نامساعد و استرس های محیطی باشد. در ادامه آقای مهندس حسینی رئیس اداره محیط زیست و کارشناس همراه و همچنین آقای مهندس دلیر مسئول محیط زیست دریایی اداره بنادر و دریانوردی استان به بیان راهکارها و مسائل توسعه زیست بوم های مرجانی در منطقه مورد بررسی پرداختند. همچنین جناب آقای حاج آقا سجادی نماینده ولی فقیه در اداره کل شیلات استان با تشریح موضوع مرجان از دیدگاه قرآن به اهمیت موضوع پرداختند که انصافاً بیانات ارزشمندی را ارائه نمودند. ایشان هر گونه اقدام در حفظ، احیا و نشر دانش در این حوزه را یک تکلیف دانست و پیگیری مکاتبات و مصوبات جلسات تخصصی را از کلیه مسئولین و نهادهای حاکمیتی را خواستار شدند. در مجموع جمع بندی کلی جلسه حاضر به شرح ذیل دسته بندی و به منظور بهره برداری برای شرکت کنندگان در جلسه ارسال می گردد:
1) پایش مستمر زیست بوم های مرجانی ساحل پایین دست هتل لیپار به صورت ماهانه و با همکاری ارگانهای دریایی و تدوین گزارشات مرتبط به صورت مستمر.
2) شناسایی و معرفی مکانهایی در خلیج چابهار که عاری از عوامل استرس زا بوده، به منظور انتقال قلمه های مرجانی برای توسعه زیست بوم های شیلاتی و زیست محیطی.
3) طراحی و اجرای طرح های ساخت صید گاه های مصنوعی به شیوه های نوین و باغداری دریایی.
4) همکاری مستمر با اداره کل بنادر و دریانوردی به منظور تأمین هزینه های ایجاد پچ های مرجانی برای توسعه زیست بوم های حساس زیر جزر و مد.
5) همپنین مقرر گردید با پیگیری هر سه ارگان یک همایش/ نشست در خصوص اکوسیستم های مرجانی دریای عمان حداکثر اسفندماه 1400 برگزار شود و نتایج مطالعات و پایش های انجام شده و پیشنهادات مطروحه در آن گردهمایی ارائه و نقد و بررسی شود.