به گزارش روابط عمومی مرکز در مورخ 1401/02/04 با حضور جناب آقای دکتر حافظیه معاونت پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دبیر انجمن صنفی میگوی استان جناب آقای وحید حاج سید جوادی با اهدای لوح تقدیر از ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر اژدری و همکاران به پاس همراهی با خدمات پژوهشی و ترویجی در زمینه تکثیر و پرورش میگو و همکاری مؤثر در اجرای پایلوت اولین واحد نوزادگاهی (Nursery) در مجتمع پرورش میگوی شهید صنعتی گواتر قدردانی نمودند. در این جلسه ایشان بر تداوم همکاری ها در ایجاد فعالیت های نوین و فناورانه در امنیت و ارتقای تولید و همینطور ایجاد تنوع گونه ای با معرفی گونه های جدید و توسعه پرورش ماهیان دریایی را از معاونت پژوهشی مؤسسه خواستار گردیدند که در پاسخ جناب آقای دکتر حافظیه ضمن تکلیف به مرکز تحقیقات به اجرای همکاری های بیشتر قول مساعد بکارگیری ظرفیت کارشناسی و تخصص سایر پژوهشکده ها به خصوص پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور و ایستگاه ماهیان دریایی با اجرای پایلوت پرورش ماهی صبیتی را اعلام نمودند.