به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، به دعوت فرمانداری ویژه شهرستان چابهار، رئیس مرکز به همراه مدیر کل شیلات استان (س و ب) در دفتر فرماندار محترم حاضر و در جلسه بررسی نحوه ایجادکسب و کارهای خانگی شیلاتی و اشتغال شیلاتی خرد در بخش ساحلی استان توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) در فرمانداری شهرستان چابهار با حضور جلسه با دکتر فیروزآبادی معاون اشتغال کمیته امداد کشور و مدیرکل کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) استان در دفتر معاون استاندار و فرماندار ویژه چابهار پیرامون ایجاد اشتغال خانگی آبزیان برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شرکت نمودند. بعد از جلسه از کارگاه تحقیقات آبزی پروری مرکز بازدید نموده و با چگونگی فعالیت های خرد مردم محور مبنی بر خود اشتغالی و نحوه ایجادکسب و کارهای خانگی شیلاتی و اشتغال شیلاتی خرد در بخش ساحلی استان با توضیخات ریاست محترم مرکز آشنا گردیدند. در ادامه جهت آشنایی حاضرین در جلسه بازدیدی از مرکز تکثیر و پرورش مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار صورت گرفت که در آنجا آقای دکتر اژدری، رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار از نزدیک به طور مفصل به تشریح و معرفی انواع گونه های آبزیان موجود در مرکز و نحوه اجرای تکثیر و پرورش گونه ها و دوره کامل پرورش آنها پرداخت.
در این بازدید مدیرکل کل شیلات سیستان و بلوچستان اعلام نمودند، با همکاری مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار، در حوزه های تکثیر و پرورش میگو، انواع ماهیان دریایی، صدف دریایی، خیار دریایی، جلبک دریایی و سایر آبزیان می تواند با بکار گیری دانش فنی و تجربی و تخصصی، واحدهای اجرایی به صورت پایلوت و با استفاده از حمایت های کمیته امداد امام خمینی (ره) راه اندازی نماید. آقای شهلی بر تصریح کردند: پس از راه اندازی طرح پایلوت، الگوی اصلی جهت اجرا شکل گرفته و توسعه می یابد.
در پایان مقرر گردید، یک طرح توجیهی کسب و کار خانگی شیلاتی برای گونه های با بازارپسندی داخلی و منطقه ای، از طرف اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان و مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار تهیه و در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چابهار، برای اجرا به صورت پایلوت و برنامه ریزی های آتی جهت توسعه این طرح اقدام گردد.