به گزارش روابط عمومی مرکز ریاست مرکز در سفر به زاهدان به دعوت اداره صمت استان به نمایندگی از شیلات استان در نهمین نشست مشترک شرکت تجارت مرزی فی ما بین ایران و پاکستان به میزبانی اتاق بازرگانی در مورخ 1401/3/9 شرکت نمودند. جلسه با بررسی همکاری های قبلی و مصوبات تفاهم نامه فی ما بین شروع گردید  و آقای دکتر اژدری بعد از حضور فعال در جلسه صبح، در عصر همان روز در پنل تخصصی کشاورزی و شیلات که از موارد مورد تأکید رئیس هیئت پاکستانی بود شرکت نموده و پیشنهادات در خصوص زمینه های همکاری مشترک دولتی و امکان همکاری های سرمایه گذاران بخش خصوصی دو طرف را ارائه نمودند. در این نشست معاون شیلات استان سیستان و بلوچستان به عنوان نماینده شیلات آن استان پاکستان حضور داشتند و موارد تخصصی به شرح ذیل بعد از بحث و تبادل نظر بین رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور جناب آقای دکتر اشکان اژدری در جلسه پنل تخصصی مصوب گردید و موارد به شرح ذیل  برای پیگیری دو طرف تعیین موضوع گردیده است:
تقاضا ها و پیشنهادات مشخص نماینده  شیلات استان بلوچستان پاکستان شامل :
1)همکاری در توسعه تکثیر و پرورش میگو
2)همکاری در زمینه پرورش تیلاپیا به ویژه به روش بیوفلاک و امکان بازدید از مرکز تحقيقات ملي آبزيان آبهاي شور-یزد
3)انتقال تکنولوژی تولید شناورهای فایبرگلاس قایق و لنج برای صیادان بلوچستان پاکستان
4)ایجاد زمینه فرصت پژوهشی و مطالعاتی برای محققین دانشگاهی و اجرایی شیلات
5)در صورت ورود صیادان پاکستانی به آبهای ایرانی،  تا مشخص شدن ورد عمدی یا غیر عمد توسط مرجع ذیصلاح، موارد احترام و رعایت قوانین و موازین بین المللی اجرا شود. به خصوص در محدوده جیوانی (پاکستان) تا گواتر ایران.
و پیشنهادات ارایه شده در پانل با توجه به ظرفیت های بالفعل موجود در شیلات استان سیستان و بلوچستان و کشور جمهوری اسلامی ایران شامل :
1)اعلام آمادگی گردید با عنایت به پیشرفت های شیلات ایران در توسعه پرورش میگو در صورت تقاضای مکتوب  طرف پاکستانی پکیج کامل پرورش میگو (از آموزش تا تولید) در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
2) استفاده از ظرفیت  بالفعل  نرم افزاری و سخت افزاری پژوهشی  و دانش فنی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و  نماینده استانی آن موسسه "مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور " با همکاری دانشگاه بین المللی چابهار، اداره فنی حرفه ای برای دوره های مقطع دار و کوتاه مدت چابهار
3)همکاری در تأمین مولد ماهی سی بس آسیایی (صید از دریا) برای انتقال به استان سیستان و بلوچستان و تکثیر و تولید بچه ماهی
4) برقراری ارتباط بین مالکین و سرمایه گذاران شناورسازی های فایبرگلاس شهرستان های کنارک و چابهار با متقاضاین طرف مقابل
5) برنامه ریزی برگزاری نشست های تخصصی و  دوره های مشترک بین شیلات بلوچستان پاکستان و شیلات استان سیستان وبلوچستان (مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور و اداره های کل شیلات آبهای داخلی و فراساحلی)
6) همکاری در زمینه مدیریت صید و بکارگیری روش های استاندارد به خصوص در مورد گونه های مهاجر مثل ساردین ماهیان و تون زرد باله (گیدر)
7) بررسی اجرای فصل ممنوعیت صید مشابه برای جلوگیری از قاچاق صید بین دو کشور و همکاری مشترک پلیس حفاظت منابع آبزیان دو استان در دو کشور
8) در حوزه پرورش ماهی در قفس در دریا امکان انتقال فناوری و تکنولوژی وجود دارد که می توانیم به شیلات بلوچستان پاکستان ارایه دهیم.
9) در حوزه تون ماهیان به عنوان بزگترین تولید شیلاتی هر دو کشور اقدامات ارزش افزوده و عرضه محصولات غیر کنسروی را هر دو کشور مشترک دنبال و از ظرفیت های همدیگر استفاده نمایند.
10) روش های نوین صید بویژه صید با قلاب (long line) و کاهش استفاده از تور در دستور کار ر دو کشور قرار گیرد.
11)رعایت حقوق دریایی صیادان توسط هر دو کشور برادرانه اجرا شود.
در پایان مقرر گردید که در بازنگری تفاهم نامه  منعقده موارد شیلاتی در تفاهم نامه جدید گنجانده شده و متعاقبا یک جلسه تخصصی در خصوص نحوه اجرایی شدن مصوبات بین شیلات دو استان به صورت مجازی در اولین فرصت برگزار شود. همچنین نماینده هر دو طرف موضوعات را با  مدیران ارشد استانی و کشوری مربوطه پیگیری  نموده و با یکدیگر تبادل نتایج نمایند.