به گزارش روابط عمومی مرکز، در ابتدای جلسه آقای دکتر اژدری ضمن عرض تبریک و سپاسگزاری از همراهی سخنرانان به نقش اقیانوس در  پایداری حیات و اکوسیستم شیلاتی به نقش محوری مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور به عنوان تنها مرکز تحقیقات اقیانوسی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور پرداختند. سپس خانم دکتر ربانیها عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در خصوص بررسی عوامل محیطی بر ذخایر ماهی در آبهای ساحلی و اقیانوسی سیستان و بلوچستان سخنرانی نمود. ایشان بیان داشتند که یکی از راه‌های پیش‌بینی چگونگی واکنش بوم سازگان های دریایی نسبت به تغییرپذیری اقلیم، به کارگیری مطالعات گذشته‌ نگر است و با اشاره به تحقیق انجام شده از سال 1386 تا 1397 در زمینه رابطه بین ذخایر ماهی منطقه صیادی سیستان و بلوچستان و عوامل محیطی ماهانه از جمله دمای سطح دریا، کلروفیل a (سایت ناسا)، بارندگی، تبخیر، دمای هوا و سرعت باد  بیان کرد که ذخایر ماهی می تواند تحت تأثیر عوامل انسانی و محیطی قرار گیرد و تغییرات اقلیمی تأثیر شدیدی بر اندازه جمعیت، مسیرهای مهاجرت و توزیع فراوانی دریایی دارد.  در ادامه آقای دکتر پارسا با آرایه آمار دقیقی از وضعیت صید و صیادی و ناوگان آبهای فراساحلی و ظرفیت بنادر صیادی پشتیبان  که بعد از انقلاب شکوهمند شکل گرفته به معرفی بنادر استان پرداختند. ایشان تأکید  کردند آمار مبنای مدیریت و تصمیم‌گیری است لذا ضروری است از ذخایر آبزیان اقیانوسی؛ صنایع پستیبان و ناوگان، آمار به روز و مستند داشته باشیم. همچنین آقای دکتر امین راد  به اهمیت مدیریت آب توازن و  خطرات احتمالی ناشی از این موضوع را تشریح نمودند و استفاده از فناوری نوین اکسیداسیون پیشرفته را راهکار پیشنهادی منطبق با الزامات زیست محیطی دریایی و  موثر در کاهش خطرات احتمالی را بیان نمودند. در پایان آقای دکتر هاشمی رییس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر تنها مرکز تحقیقات شیلاتی اقیانوسی کشور به نقش تون ماهیان ؛این ظرفیت اقیانوسی در اقتصاد کشور و استان  پرداختند و به اهمیت همراهی با کشورهای غرب اقیانوس هند که تحت الزامات مدیریت ذخایر IOTC می باشد تأکید نمودند و خواستار ایجاد صنایع پستیبان تکمیل زنجیره ارزش از تون ماهیان با اقدامات مدیریتی نوین گردیدند. در این نشست که به صورت مجازی برگزار گردید قریب به ۶۰ نفر  از علاقمندان به موضوع اقیانوس و نقش شیلاتی آن شرکت نمودند که قابل توجه بود.