به گزارش روابط عمومی مرکز، با توجه به درخواست سازمان دامپزشکی مبنی بر برگزاری این دوره در راستای ارتقا سطح آموزشی بهره برداران، دوره آموزشی بیماری های اخطار کردنی میگو با اولویت بیماری ویروسی لکه سفید به مدرسی دکتر اشکان اژدری رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور در سالن جلسات مرکز آموزش ایستگاه گواتر در تاریخ 1401/0/3/25 برگزار گردید. در این دوره آموزشی دکتر اشکان اژدری ضمن عرض خوشامد گویی و بیان اهمیت قشر تولیدی جامعه به مسائل بیماری های مهم سازمان OIE در میگو، وضعیت ایران و جهان از نظر این بیماری ها، شرایط مستعد میگو جهت گسترش بیماری ها، وضعیت بیماری لکه سفید، راه های پیشگیری از بیماری های میگو پرداختند. در این جلسه کارشناسان دامپزشکی دشتیاری، کارشناسان شیلات و تحقیقات و کارشناسان میگو و بهره برداران حضور داشتند.