به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، ششمین کاروان ترویجی ارتقای بهره وری کشاورزی با تأکید بر بیماری لکه سفید میگو در سالن جلسات مرکز در راستای دستور دکتر ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی جهت رسوخ دانش و  ارتقا دانش بهره برداران و رسیدگی به امور کشاورزان از طریق ترویج برگزار شد.
در این جلسه که به صورت پخش زنده از شبکه ملی برکت به صورت وبیناری و حضوری برگزار می شد، در ابتدا دکتر اشکان اژدری رئیس مرکز، ضمن معرفی افراد متخصص در زمینه میگو به بیان مزیت واحد های نوزادگاهی میگو و لزوم وجود آن ها در منطقه و پیشرفت واحد های نوزادگاهی میگو و لزوم شرایط بهداشتی در کنترل بیماری لکه سفید و جلوگیری از بیماری های نوظهور در منطقه پرداخت و سپس در ادامه دکتر فرهاد کیخا مسئول آبزیان شبکه دامپزشکی شهرستان دشتیاری به نقش دامپزشکی در تکثیر و پرورش میگو پرداخت. وی افزود: بهره برداران آماده سازی مزارع میگو را اصولی پیش ببرند، همچنین از کارگاه تکثیر که مجوز بهداشتی لحاظ می گردد تا گواهی بهداشتی حمل و نقل و حضور کارگروه های بهداشتی برای مجوز های ذخیره سازی تا وجود مسئول فنی در سایت پرورش میگو همه برای پیشگیری از بروز بیماری ها ایجاد می شود. در ادامه آقای سید جوادی دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان میگوی استان و از بهره برداران میگو به وجود مشکلات برق رسانی، طول کشیدن مسیر های مجوز ها، پروانه های بهداشتی و بهره برداری و تأکید بر منویات مقام معظم رهبری راجع به رفع موانع تولید بیاناتی را ایراد کرد. همچنین آقای برازپور از بهره برداران پرورش میگو از مشکلات پرورش میگو در سایت گواتر و به خصوص مشکلات جلبکی سخن گفت. در پایان جلسه آقای مهندس رئیسی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دشتیاری بر وضعیت تولید و اشتغال 1/2 درصدی جمعیت و میزان کشت پرورش میگو در شهرستان دشتیاری و میزان تولید حال حاضر پرداخت و بیان داشت امید است با نظارت دامپزشکی  و مدیریت جهادکشاورزی در واگذاری زمین ها و رفع مشکلات بتوان تولید میگوی استان را بالا برد.