یکی از بزرگترین عروس های دریایی می باشد که در آب های مختلف در دنیا زیست می کند. به رنگهای سفید، آبی و حتی قهوه ای با تلالع قرمز رنگ نیز مشاهده شده است. به طور معمول در رینگ دور سری خود دارای رنگدانه های آبی است که با انتشار در کل بدن آبی فام می گردد. دارای چهار جفت تنتاکل قطور در زیر چتر خود دارد. تقریباً در تمامی آبهای گرمسیری و نیمه گرمسیری انتشار دارند. به نام عروس دریایی بشکه ای نیز معروف است. یک گونه پلاژیک بوده و غالباً در خلیج ها مشاهده می شوند. ویژگی های خاص برای شناسایی این گونه عبارتند از:
*چتر صاف کمی مسطح
*هشت بازوی دهانی که از قطر چتر بلندتر هستند.
*پیاز بازوهای دهانی در قسمت دیستال پهن تر هستند.
*واجد 112 زائده آویخته در حاشیه سر
*فاقد  شاخک های حاشیه ای
عروس دریایی جنس Rhizostoma را می توان با Rhizostoma pulmo اشتباه گرفت. اختاپوس Rhizostoma دارای 112 لپت حاشیه ای است. بخش پروگزیمال بازوهای دهانی کوتاه تر از بخش
انتهایی حباب است و زائده های حباب در انتهای خود وسیع ترین هستند. در حالی که Rhizostoma pulmo دارای 96 لپت حاشیه ای است. بخش نزدیکی بازوهای دهانی آن طولانی تر از بخش انتهایی حباب است و زائده های پیاز در قسمت جلویی خود وسیع ترین هستند. چرخه زندگی اختاپوس Rhizostomaشامل استروبیلاسیون که شکلی از تولید مثل غیرجنسی است، می باشد که در آن مدوزهای نابالغ تولید می شود. این شکل از تکثیر می تواند با افزایش یا کاهش 5 درجه سانتی گراد دمای محیط، فعال شود. بررسی ها نشان داده است که تخم ریزی آنها سالی دو بار در پاییز و بهار اتفاق می افتد. جنسیت Rhizostoma را می توان با رنگ غدد جنسی تعیین کرد. غدد جنسی ماده ها قهوه ای، در حالی که غدد جنسی نرها آبی به نظر می رسند. این گونه یک گونه اقتصادی و تجاری بوده و همچنین به عنوان غذای مورد علاقه لاشت های دریایی مطرح می باشند.
تهیه وتنظیم: دکتر تیمور امین راد