مرجان ها یکی از زیست بوم های شناخته شده در جهان هستند، در سه محورمی توانند کار ساز باشند. از نظر شیلاتی پناهگاه بسیاری از ماهیان و زایشگاه ماهیان اند و از نظر زیست محیطی قادرند Co2 محیط را تثبیت کنند و به عنوان زیباترین سازه هایی هستند که گردشگران را به خود جذب می کنند. در سالهای اخیر در آمد سالانه کشور های صاحب تپه های مرجانی بالغ بر 4/2 میلیون دلار ارزیابی شده است. ادامه مطلب