به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور- چابهار، سید احمد رضا هاشمی (عضو هیئت علمی مرکز) در برنامه شبکه ملی برکت (استان سیستان و بلوچستان) با همکاری اداره کل جهاد کشاورزی شهرستان چابهار و پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان که روز یک شنبه مورخ 9 مرداد ماه 1401 در شهرچابهار برگزار گردید، شرکت نمود.
در این برنامه ظرفیت های کشاورزی استان به ویژه در زمینه پتانسیل های شیلاتی استان (به خصوص صید و صیادی) مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر هاشمی به بررسی ظرفیت های شیلاتی استان پرداخته و صید تون ماهیان و آبزیان غیرماکول را از ظرفیت های ویژه استان عنوان نمود که در کنار سایر پتانسیل های شیلاتی استان از جمله آبزی پروری ساحلی، صید و پرورش لابستر، پرورش و فرآوری ماکرو جلبک می تواند ارز آور بوده و باعث توسعه منطقه گردد. همچنین ایشان بیان کرد جهت استفاده بهینه از صید تون ماهیان در منطقه، تغییر روش صید و گسترش بیشتر صید لانگ لاین امری لازم و ضروری است. ایشان ظرفیت های شیلاتی استان را ویژه و خاص دانست که نگاه و حمایت خاص مدیران و مسئولان را نیز می طلبد و موقعیت صید تون ماهیان استان سیستان و بلوچستان در آب های جنوب کشور و حتی شمال اقیانوس هند را ویژه و کم نظیر دانست که می تواند چند صد میلیون دلار ارز برای کشور و منطقه به همراه داشته باشد. میزان کل صید آب های جنوب کشور در سال 1400 بیش از 670 هزار تن بوده و استان سیستان و بلوچستان بیش از 38 درصد صید آن را شامل شده و حدود 60 درصد گروه تون ماهیان (تون، شبه تون و مارلین) و بیش از 80 درصد تون ماهیان تجاری کشور در این استان صید و تخلیه می شوند.