به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور_ چابهار، دکتر هاشمی به اهمیت تنوع زیستی و تعداد گونه های جانوری و گیاهی در جهان پرداخته و تعاریف مختلف گونه های در معرض تهدید، دارای وضعیت بحرانی، در معرض خطر و آسیب پذیر را بررسی کرد. ایشان تعداد گونه های ماهیان غضروفی (کوسه و سفره ماهیان) در جهان را بیش از 1200 گونه عنوان نمود که حدود 8 درصد (نزدیک به 100 گونه کوسه و سفره ماهیان) این تنوع گونه ای در آب های جنوبی کشور دیده می شود. همچنین ایشان بیان کرد در دنیا بیش از 25 درصد از ماهیان غضروفی در معرض تهدید بوده و در آب های جنوب کشور این میزان بین 50 الی 70 درصدتخمین زده می شود و بیان داشت کوسه ماهیان دارای کارکرد های مختلفی در دریاها و اقیانوس ها بوده و از جمله آنها می توان حفظ سلامت اکوسیستم، حفظ ثبات و تنوع گونه ای، پایداری اکوسیستم و ثبات تولید اشاره نمود.
ماهیان غضروفی (کوسه و سفره ماهیان) با توجه به ویژگی های زیستی و حیاتی خود دارای آسیب پذیری زیاد و خیلی زیاد بوده و برگزاری کلاس های آموزشی و آگاه کردن جوامع محلی و صیادان از روش های مهم و تاثیر گذار در جهت مقابله با صید بی رویه این گونه ماهیان می باشد. میزان کل صید ماهیان غضروفی آب های جنوب کشور در سال 1400 بیش از 12 هزار تن بوده و استان سیستان و بلوچستان بیش از 40 درصد صید و تخلیه آن را شامل شده و بزرگترین محل صید ماهیان غضروفی در آب های جنوبی کشور می باشد.