به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، زیست سنجی تون ماهیان از لنج های آب های دور در راستای اجرا و ادامه طرح زیست سنجی تون و شبه تون ماهیان بمنظور پایش مداوم روند و کیفیت برداشت از گونه های مختلف در آبهای خلیج فارس و دریای عمان، مجری طرح دکتر هاشمی انجام گرفت. برنامه زیست سنجی از شناورها آبهای دور به منظور اخذ آمار صحیح از گونه های تون ماهیان و توجه بیشتر به بحث های ارزیابی و مدیریتی این گونه ها صورت می پذیرد. صید تون ماهیان از آبهای  دور در استان سیستان و بلوچستان معمولا از شهریور الی خرداد ماه هر سال انجام شده و بیش از 600 لنج فعال در این زمینه وجود دارد. 
صید تون ماهیان در استان سیستان وبلوچستان نقش مهمی در اقتصاد جامعه صیادی منطقه و حتی داخل کشورداشته و قطب اصلی صید تون ماهیان در کشور می باشد. میزان کل صید تون ماهیان تون، شبه تون و مارلین ها آبهای  جنوب کشور در سال 1400 بیش از 270 هزار تن بوده و استان سیستان و بلوچستان حدود 60 درصد گروه تون ماهیان و بیش از 80 درصد تون ماهیان تجاری(صنعتی) کشور در این استان صید و تخلیه می شوند.