به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، آقای مهندس معدنی مدیرکل دفترمیگوی معاونت آبزی پروری شیلات ایران به اتفاق مهندس ناصری معاون آبزی پروری شیلات استان و همراهان از روند اجرای پروژه پرورش میگوی کروما بازدید کردند، در این بازدید آقای دکتر اژدری ضمن تشکر از حضور بازدید کنندگان توضیحاتی از روند انتقال میگو و فعالیت های انجام شده تاکنون و برنامه های آتی برای پرورش این گونه را ارائه کرد. همچنین مسئول بخش آبزی پروری مرکز نیز در خصوص روند اجرایی پرورش میگوی کروما و همچنین پروژه های در دست اجرای بخش آبزی پروری مرکز از قبیل پرورش جلبک و پروژه پایش مجتمع کشت و صنعت مکران، توضیحاتی را بیان کرد.