به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، جلسه کارگروه فنی و بهداشتی میگوی استان در مجتمع پرورش میگوی شهید صنعتی گواتر با حضور مهندس معدنی مدیرکل دفترمیگوی معاونت آبزی پروری شیلات ایران، دکتر اژدری رئیس مرکز، مهندس رئیسی سرپرست اداره کل شیلات، مهندس ناصری معاون آبزی پروری اداره کل شیلات استان، دکتر حسینی رئیس دامپزشکی چابهار، مهندس رئیسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دشتیاری، انجمن صنفی میگوی استان و مدیران مزارع پرورش و تکثیر میگوی استان و آبزی پروران و سایر کارکنان برگزار شد. این جلسه به منظور برنامه ریزی برای پرورش میگو در سال زراعی 1402 برگزار شد که بعد از معرفی حضار، آبزی پروران  ضمن ایراد مشکلات پیش روی تولید از قبیل مشکلات صدور پروانه بهره برداری با امور اراضی سارمان جهاد کشاورزی استان، عملکرد بیمه، زیرساخت های فرسوده برق و جاده و برنامه تولید در سال 1401 را ارائه کردند.  در ادامه مهندس معدنی و دکتر حسینی به اقدامات انجام شده و پیگیری های  اداری در مورد بیمه و رفع مشکلات آبزی پروران پرداختند. همچنین با عتایت به بروز بیماری نوظهور AHPND در استان هرمزگان مقرر گردید اولویت با تأمین لارو داخل استان و اهتمام جدی در حداکثر بهره وری از ذخیره مولدین موجود در دو مرکز تکثیر فعال استان باشد. سپس دکتر اژدری رئیس مرکز با بیان پروژه های در حال اجرا در راستای رفع موانع و همراهی با تولید میگوی پرورشی پرداخت و با اعلام نیازهای پژوهشی به منظور پایداری صنعت میگو در استان خواستار همکاری بیشتر  تشکل های بخش خصوصی، سازمان شیلات و دامپزشکی کشور شد. همچنین در راستای پبشبرد اهداف و توسعه میگوی استان ضمن اشاره به پروژه مولد سازی میگوی کروما با همکاری شرکت مکین دریا به برنامه ریزی در خصوص اجرای دو دوره پرورش و تولید مولدین SPT & SPF و شناسامه دارد کردن مولدین موجود تأکید کرد.