به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، این جلسه با ریاست سپاهی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار، دکتر میرزایی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، شاهوزایی معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری، طاهرپور مدیرکل دفتر نظارت بهسازی و هدایت شغلی، شهریاری مدیرکل فنی و حرفه ای استان، شهسوارزهی قائم مقام مدیرعامل پتروشیمی، یوسفی مشاور مدیرعامل پتروشیمی نگین مکران، کوهستانی مدیر اجرایی پتروشیمی، نارویی رئیس آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان و تعدای مدیران ادارات در محل فرمانداری ویژه شهرستان چابهار برگزار شد.
دراین جلسه مقرر شد:
* اجرای مدلهای محیط کار واقعی در قالب آموزشهای دوگانه و چندگانه با مدیریت مشارکتی سازمان فنی حرفه ای و صنایع فعال در شهرستان با محوریت فرمانداری
* راه اندازی میز مشترک ایجاد مهارت با برنامه ریزی در زمینه آموزش های بلند مدت کوتاه مدت با هدف تامین نیروی انسانی ماهر صنایع بزرگ در سواحل مکران