به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار،  آقای مهندس رضا خوش اندام عامل ذیحسابی اداره کل شیلات استان به عنوان ناظر قرارداد " طراحی، استقرار و پایش زیستگاه مصنوعی در آبهای سیستان و بلوچستان فاز یک: خلیج چابهار"  از روند اجرایی ساخت سازه های Reef ball جهت استفاده در مکان های مناسب انتخاب شده بر اساس نتایج پروژه مصوب انجام شده تحت عنوان " مطالعه اکولوژیکی زیستگاه های طبیعی به منظور استقرار سازه های مصنوعی جهت احیای ذخایرآبزیان دریایی بازدید کرد. شایان ذکر است در فاز اول این همکاری در قالب قرارداد همکاری مشترک مقرر شده تعداد 20 سازه به منظور اجرای پایلوت با اشکال، ابعاد و جنس های مختلف درست شده  و در خلیچ چابهار در مکان انتخاب شده کار گذاشته شود. فاز دوم هم بر اساس نتایح طرح توسعه و پایش مستمر انجام گیرد.