به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، دکتر اشکان اژدری به دعوت اداره کل شیلات استان هرمزگان برای پرورش دهندگان میگو در خصوص بیماری AHPND سخنرانی کرد. با توجه به تأییدیه سازمان دامپرشکی کشور مبنی بر بروز بیماری مزبور در استان هرمزگان به منظور پیشگیری از بروز و شیوع و جلوگیری از بروز مجدد در مزارع درگیر، دوره آموزشی آشنایی با بیماری نکروز حاد هپاتوپانکراس میگو و مدیریت تولید در کنار این بیماری  توسط اداره کل شیلات در سالن جلسات اتحادیه پرورش دهندگان میگوی استان هرمزگان برگزار شد. یکی از بیماری هایی که چالش  توسعه پرورش میگو در سال های اخیر در جهان و کشور می باشد بیماری AHPND یا بیماری نکروز حاد هپاتوپانکراس است. بیماری نکروز حاد هپاتوپانکراس (AHPND) مهمترین بیماری غیرویروسی میگوهای پرورشی است که با خصوصیاتی نظیر تلفات شدید طی 35 روز اول پرورش مشخص می شود. از سال 2009 یک الگوی جدید از تلفات در مزارع پرورش میگوی برخی کشورهای شرق آسیا دیده شده که خیلی سریع در حال گسترش بود و خسارات زیادی به صنعت میگوی این کشورها وارد کرد. در این جلسه دکتر اشکان اژدری به عنوان سخنران اصلی در خصوص معرفی و روشهای مدیریتی لازم به منظور تولید پایدار صحبت کرد که به طور خاص در برنامه کوتاه مدت به آماده سازی مزارع، رعایت تراکم ذخیره سازی و استفاده از بهبود دهنده ها به ویژه پروبیوتیک اشاره کرد و برنامه میان مدت و بلند مدت به باز طراحی استخر ها و ایجاد واحد های نوزادگاهی (Nursery) با قابلیت اجرای ایمنی زیستی در مزارع و همین طور مهندسی نوین در ساخت مزارع جدید اشاره کرد. در پایان نیز جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد که به سؤال های پرورش دهندگان پاسخ داده شد. همچنین دکتر اژدری از مرکز تکثیر ماهیان دریایی در قشم بازدید کرد.