به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور- چابهار، پیرو هماهنگی های به عمل آمده از سوی سازمان شیلات ایران در راستای بررسی آخرین وضعیت از روند اجرای پروژه میگوی کروما و مسائل و مشکلات حوزه پرورش میگو در سال جدید، مهندس معدنی و جدی به ترتیب مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور و مجری طرح پرورش ماهی در قفس سازمان شیلات ایران به اتفاق رئیس دامپزشکی شهرستان چابهار و معاونت اداره کل دامپزشکی استان و سرپرست معاونت آبزی پروری شیلات استان از مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور- چابهار‌ با هدف بررسی روند اجرایی پروژه پایلوت مولد سازی میگوی کروما بازدید کردند. این پروژه با محوریت مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و پشتیبانی بخش خصوصی "شرکت مکین دریا" با هماهنگی سازمان شیلات ایران در مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار در حال اجرا است. در این بازدید گزارشی از روند اجرای پروژه و آخرین نتایج آن توسط رئیس مرکز و مجری پروژه آقای مهندس آژنگ نیز ارائه شد.