به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور - چابهار، در راستای شناسایی ظرفیت های زیستی میکروارگانیسم های سواحل دریای عمان، تهیه بانک میکروارگانیسم های این منطقه در مرکز چابهار جلسه هم اندیشی و رایزنی علمی با مرکز ملی ذخایر ژنتیک ایران برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر اشکان اژدری ضمن قدر دانی از حسن نظر و امضاء تفاهم نامه همکاری علمی بین دو مرکز به معرفی ظرفیت های زیستی و امکانات علمی مرکز پرداختند. ایشان به ضرورت شناسایی و تهیه بانک ذخایر ژنتیکی از ریزجلبک های سواحل مکران اشاره داشته و در ادامه به بیان چالش های مربوط به میکروارگانیسم ها به ویژه باکتری های بیماری زای مزارع پرورش میگو در منطقه پرداخت. آقای دکتر آذربایجانی نیز از پیشنهادات مطرح شده استقبال کرد و اعضاء هیات علمی بخش میکروارگانیسم های مرکز ذخایر ژنتیک نیز خواهان همکاری های بیشتر در بخش جمع آوری نمونه از اکوسیستم های ویژه منطقه مانند تالاب های نمک دوست و گل فشان ها شدند. در پایان مقرر شد قرار داد های علمی برای پروژه های غربال گری سویه های ریزجلبک و تهیه و آزمون مکمل های غذایی بر پایه دیاتومه های مفید مزارع پرورش میگو تنظیم و اجرایی گردد.