به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، دکتر اشکان اژدری رئیس مرکز به همراه مسئول ایستگاه گواتر و کارشناس مروج بخش آبزی پروری از مزارع پرورش میگوی شهید صنعتی گواتر در قالب طرح یاوران تولید بازدید نموده و توضیحات لازم را به مزرعه داران جهت بهبود شرایط فیزیکو شیمایی آب و مدیریت تغذیه اعلام کردند. همچنین در راستای پیگیری طرح پایلوت پرورش دوره دوم میگو (کراپ دوم) در مجتمع با هدف افزایش تولید با ملاحظات فنی و بسط تقویم زمانی پرورش با همکاری مزرعه دار واحد نوزادگاهی متقاضی طرح، از مزرعه مزبور بازدید کردند. با توجه به وضعیت میگوی پرورشی دوره اول و شرایط لازم برای دوره دوم پرورش نیازمندیها برای برنامه ریزی دوره دوم پرورش با ملاحظلات اعلامی اداره دامپزشکی استان اعلام شد. در این بازدید به بررسی های کیفی میگو و وضعیت فاکتور های فیزیکو شیمیایی آب مزرعه و کانال آب رسان، فیلتراسیون، تأسیسات و کارگاه نرسری و استاندارهای لازم مزرعه مورد نظر پرداخته شد.  با توجه به قرارداد همکاری مشترک با اداره کل شیلات در این بازدید نمونه گیری از مزارع و کانال های آبرسان مجتمع جهت پایش فاکتورهای کیفی آب در مزارع و محیط پیرامونی نیر انجام شد.