فناوری زیست سازه یک فرآیند ابتکاری است که درآغاز سال 1976 توسط معمار فقید پروفسور Wolf Hilbertz برای تولید سازه های طبیعی در دریا ابداع شد. زیست سازه ها ساختارهایی هستند که به کمک جریان های الکتریکی از مواد معدنی محلول در آب دریا بر روی یک سازه فلزی به وجود می آیند. در سال 1987 استاد بیوژئوشیمی Tom Goreau از پروفسور Wolfدعوت کرد تا به جامائیکا بیاید تا با او برای توسعه برنامه های کاربردی برای احیای صخره های مرجانی همکاری کند و آن ها تصمیم گرفتند که این فناوری را Biorock بنامند.
بکارگیری Biorock نه تنها سنگ آهک را برای ساختارهای طراحی شده فلزی رشد داد، بلکه رشد مرجان ها و همه موجودات دریایی را دراطراف خود به شدت افزایش داد. زیست سازه ها، مواد مهندسی شده سیمان مانندی هستند که وقتی یک جریان الکتریکی کم ولتاژ بین الکترودهای فلزی (کاتدو آند) در زیر آب قرار داده می شود، باعث رسوب و یا چسبیدن مواد معدنی محلول در آب دریا بر روی ساختار کاتدی آن شده و نهایتاً یک لایه ضخیم آهکی بسیار محکمی بر روی آن تشکیل می دهد. این لایه به مرور زمان رشد کرده و قطورتر می شود. در ادامه این ساختار رشد فزاینده ای از تنوع زیستی را در رو و اطراف خود ایجاد خواهد نمود.
اهداف:
o توسعه و گسترش بسترهای شیلاتی و زیست محیطی
o توسعه و افزایش تنوع زیستی
o توسعه نرسری گراند برای آبزیان
o جلوگیری ازفرسایش سواحل
o ایجاد و توسعه صیدگاه های خصوصی
o توسعه و گسترش صنعت گردشگری دریایی
o ایجاد و توسعه باغبانی زیر آب
o آبزی پروری پایدار
مواد و روش کار:
برای ساخت یک صخره زیستی به شرح زیرعمل می شود:
o استفاده ازیک قاب رسانای الکتریکی،که اغلب از میلگرد ساختمانی ساخته می شود، سپس به هم جوش داده شده و در بستر دریا نصب می گردند.
o یک سازه فولادی (به عنوان کاتد) بر اساس طراحی دلخواه
o منبع الکتریکی ولتاژ پایین برای اتصال به سازه فولادی
o کابل برق دریایی پوشش دار مقاوم در برابر رطوبت
o الکترود آندی برای ایجاد میدان یونی در اطراف سازه فولادی
o قلمه های مرجانی برای پیوند به سازه زیستی
o بست نگهدارنده و یا چسب سیمان زیر آبی برای اتصال قطعات مرجانی بر روی سازه غوطه ور
هنگامی که جریان الکتریکی بین سازه فلزی و آند جریان می یابد، اسیدیته آب دریا دراطراف سازه کاتدی به شدت کاهش می یابد و در اثر ترکیب کاتیون ها با یکدیگر کربنات کلسیم به وجود می آید. کربنات کلسیم بر روی سازه کاتدی رسوب کرده وفلز را در برمی گیرد که دراین شرایط قطعات مرجانی متصل به سازه باسازه پیوند زیستی قوی به وجود می آورند.

تهیه و تنظیم: دکتر امین راد