به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور _ چابهار، آزمایشگاه مولکولی گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان مرکز به عنوان آزمایشگاه همکار دامپزشکی در تشخیص بیماری لکه سفید میگو پذیرفته شد. پیرو همکاری مشترک شرکت دانش بنیان افروز شیمی در تجهیز و خدمات دهی آزمایشگاه بهداشت بیماریهای مرکز، با عنایت به اهمیت آزمایش های تشخیصی بیماریهای آبزیان به ویژه میگو که مورد تأیید سازمان دامپرشکی باشد، پیگیری های مستمری از سوی ریاست مرکز و مسئول آزمایشگاه شرکت انجام  گرفت که پس از بازدید دکتر باباپور از مرکز ملی تشخیص، خانم دکتر لاله معظمی رئیس تشخیص بیماری های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور، دکتر حسینی رئیس دامپزشکی شهرستان چابهار و هیئت همراه و بکارگیری توصیه های بازدیدکنندگان در تجهیز و استاندارد سازی آزمایشگاه، گواهی معتمد دامپزشکی در مورخه 1402/3/20 اخذ گردید که در تأیید ارزش نتایج آزمایشگاه و خدمات به پرورش دهندگان که تاکنون نمونه ها را باید به استان دیگری می فرستاده اند، ارزشمند خواهد بود. همچینین این گواهی در درآمدزایی مرکز و شرکت افروز شیمی نقش بسزایی خواهد داشت. همچنین مقرر گردیده است در این آزمایشگاه بررسی های مولکولی و تست بیماری لکه سفید (WSSD) و بیماری نکروز حاد هپاتوپانکراسی (AHPND) انجام گردد.