به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور _ چابهار، کارگاه آموزشی و جلسه جمع بندی موضوعات مرتبط با اجرای نحوه اجرای پروژه ارتقای زنجیره ارزش تون ماهیان با تأکید بر گونه گیدر با حضور دکتر اژدری رئیس مرکز، عطاءاله رئیسی مدیرکل شیلات استان، معاونین و مدیران و کارکنان شیلات و مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار و نمایندگان پروژه مذکور در سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) در ایران و ژاپن، در سالن جلسات شهید سردار سلیمانی دانشگاه بین المللی چابهار برگزار شد. هدف ازبرگزاری این کارگاه توسعه و ارتقای زنجیره ارزش تون ماهیان با تأکید بر ماهی گیدر به منظور دستیابی به صید پایدار و جلوگیری از کاهش و آسیب به ذخایر آبزیان، ارتقای کیفیت محصول صید شده، ارتقای رشد اقتصادی و توسعه منطقه از طریق تغییر روش صید از گوشگیر به لانگ لاین بمنظور دستیابی به صید پایدار، اشتغالزایی، محرومیت زدایی و نیز آگاه سازی و توانمند سازی جوامع صیادی استان سیستان و بلوچستان و کلیه ذینفعان این عرصه با هدف ترویج روشهای نوین صید از جمله صید با روش لانگ لاین یا رشته قلاب طویل با استفاده از تجربیات کشور ژاپن در این زمینه بود. در این جلسه پس از جمع بندی موارد مطروحه در کارگاه آموزشی مذکور پیرو پروژه ارتقای زنجیره ارزش تون ماهیان و تبیین راهکارهای جذب سرمایه گذار در مباحث مربوط به ترویج روش های نوین صید از جمله لانگ لاین (رشته قلاب طویل)، در خصوص تسهیل در تکمیل حلقه های زنجیره این پروژه به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و موارد مهمی جهت پیگیری و اجرا به تصویب رسید.
همچنین ریاست مرکز به معرفی مرکز و اقدامات در حوزه تون ماهیان اشاره کرد و اعلام آمادگی به پروژه یونیدو (UNIDO) در تکمیل بسته دانشی به روش لانگ لاین پرداخت. سپس آقای دکتر هاشمی مجری پروژه زیست سنجی تون ماهیان با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه به پرسش های کارشناس ژاپنی در زمینه آمار صید، گونه های تون ماهیان، عمق لاین ریزی و صیدگاه های غالب پاسخ داد. همچنین از طرف هیئت ژاپنی به خاطر ارائه مقاله های کاربردی در این حوزه قدردانی شد.