به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، جلسه عمومی مرکز با حضور رئیس و کارکنان مرکز در سالن جلسات مرکز برگزار شد. در این جلسه ابتدا دکتر اشکان اژدری رئیس مرکز با عرض تبریک به مناسبت هفته وحدت و استخدام همکاران جدید الورود آقای دکتر امیری به عنوان عضو هیئت علمی بخش آبزی پروری و خانم ریگی به عنوان کارشناس مالی مرکز و همچنین ضمن تبریک به مناسبت کسب رتبه دوم آزمایشگاه های شبکه آزمایشگاهی مؤسسه مادری توسط خانم دکتر عرفانی فر، به عملکرد اداره در سال های گذشته، وظایف سازمانی و رعایت نظم اداری و سلسله مراتب اداری جهت آشنایی و توجیه همکاران جدید الورود پرداخت. وی با بیان اینکه مرکز دو دستاورد مهم مولد سازی میگوی کروما در خردادماه 1402 و تولید نشاء از ماکروجلبک ها در شهریور 1402 را که باید تا هفته پژوهش رونمایی کند توضیحاتی ارئه داد و به عزم محققین جهت تلاش بیشتر و اقدامات اثر بخش و همچنین اقدام به تدوین گزارش های تحلیلی بر اساس نتایج مطالعات انجام شده به ویژه در حوزه بیولوژی، اکولوژی و ارزیابی ذخایر تأکید کرد. وی افزود: هم افزایی فعالیت مرکز با به کارگیری ظرفیت بخش خصوصی منطقه در قالب قراداد پژوهشی می بایست در اولویت باشد که در تأمین مالی پروژه ها به عنوان نقش مکمل ضمن محور بودن کیفیت کار ارتقاء یابد. همچنین در این جلسه معاون برنامه ریزی مرکز بر هماهنگی های بین بخشی و حفظ نظم و رعایت انضباط اداری تأکید کرد.
در پایان همکاران نقطه نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را نیز بیان کردند و همچنین لوح یادبودی به مناسبت کسب رتبه دوم آزمایشگاه مرکز در ازیابی انجام شده در سازمان تات به رابط آزمایشگاهی و مسئول آزمایشگاه های مرکز  خانم دکتر عرفانی فر اهدا و از زحمات ایشان قدردانی شد.