به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، جلسه کمیته مدیریت صید استان در اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان برگزار شد. در این جلسه به بررسی و تصمیم گیری در خصوص آزادسازی صید لابستر (شاه میگو)، ارائه گزارش ارزیابی ذخایر انجام شده توسط مرکز تحقیقات، بررسی پروپوزال روش صید گرگور، قلاب و چوب دستی (pole and line)، بررسی امکان استفاده از یک فروند شناور لنج صیادی در مطالعات ارزیابی ذخایر گونه های آبزیان و بررسی امکان تمدید فصل صید میگوی دریایی پرداخته شد.
عطاءاله رئیسی مدیرکل شیلات استان در خصوص آزاد سازی صید لابستر اعلام کرد: باتوجه به ممنوعیت صید ببش از دو دهه لابستر (شاه میگو) در سنوات گذشته و تنوع گونه ای بالا و ارزشمند آن در نقاط مختلف سواحل مکران و از طرفی با عنایت به ارزش اقتصادی این گونه و به منظور ایجاد بستر مناسبی جهت ارز آوری و اشتغال زایی برای صیادان دارای مجوز مناطق ساحلی لازم است کارگروه ویژه ای متشکل از مسئولین و کارشناسان تخصصی تشکیل تا قبل از شروع فصل صید شاه میگو تصمیمات لازم در خصوص برداشت یا عدم برداشت این گونه ارزشمند که صرفا مختص سواحل مکران است اتخاذ گردد. دکتر اشکان اژدری رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار به ارائه گزارش ارزیابی ذخایر انجام شده توسط این مرکز جهت تصمیم گیری در خصوص صدور مجوز صید خیار دریایی و امکان تمدید فصل صید میگوی دریایی پرداخت که بر اساس ارزیابی های صورت گرفته صید این گونه تا پایان مهر ماه در غرب استان و تا ۲۰ آبان برای شرق استان تمدید شد.
در ادامه پارسا مسئول هماهنگی امور معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان در پنجمین جلسه کميته مدیریت صید استان به بیان نقش مصوبات این کمیته در پیشبرد سیاست‌های ابلاغی سازمان شیلات ایران و کمیسیون عالی ذخایر جنوب پرداخت و برای گونه های کمتر برداشت شده با توجه به ارزیابی ذخائر صورت گرفته توسط مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار برنامه های استحصال از دریا به جامعه صیادی برای گونه هایی مثل صدف بابیلون نیز اشاره کرد.
در پایان پس از بحث و تبادل نظر در خصوص سایر دستور کار جلسه بین اعضا مواردی جهت پیگیری و اجرا به تصویب رسید.