به گزارش مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور_ چابهار، وبینار ترویجی- آموزشی (وضعیت بهره برداری تون ماهیان در آب های جنوب کشور (خلیج فارس و دریای عمان)) با ارائه دکتر سید احمد رضا هاشمی جهت بررسی میزان و روند صید و نیز وضعیت بهره برداری تون ماهیان در آب های جنوب کشور انجام شد. در این برنامه وبینار میزان صید تون ماهیان ایران و جهان با یکدیگر مقایسه شده و راهکارهای افزایش بهره وری از این ذخایر با ارزش ارائه شد. این وبینارهای آموزشی و ترویجی با هدف انتقال نتایج تحقیقات و ارتقاء سطح دانش فنی کارشناسان و بهره برداران در بستر مجازی از شبکه اجتماعی کشاورزی ایران (تاک) برگزار شد.
ماهیان سطح زی درشت آب های جنوب کشور عمدتاً به دو دسته تون ماهیان و غیر تون ماهیان تقسیم شده اند. دسته تون ماهيان شامل تون ماهیان (تون منقوش، زرده، تون زرد باله یا گیدر ، هوور، هوور مسقطی، تون چشم درشت و ...)، شبه تون (شیر، قباد) و نيزه ماهيان (مارلین و ...) هستند و مهمترين گروه از ذخايرسطح زیان درشت آب های جنوبی بوده و از منابع مهم اقتصادي صيادي آب های جنوب کشور محسوب مي‌شوند و نياز عمده كارخانه های كنسروسازي كشور را تأمين مي‌كنند. میزان کل صید آب های جنوب کشور در سال 1401 بیش از 710 هزار تون بوده و بیش از 45 درصد آن را گروه سطح زیان درشت تشکیل داده و دسته تون ماهیان حدود 80 درصد صید گروه سطح زیان درشت و بیش از 35 درصد کل صید آب های جنوب کشور را تشکیل می دهند.